Szent László szakképző iskola TISZKSzent László szakképző iskola TISZK

A weboldalt a továbbiakban nem frissítjük !!!

fejléc kép

Jeles napok a projektben

„Jeles napok” a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0027 projektben


A projekt események, történések naplószerűen

2008.

Szeptember

 • Szeptember 10. Támogató levél megérkezése (ESZA)
 • Szeptember 29. Bíráló Bizottság (BB) és az IH döntése megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Honlapján: nyert a TÁMOP-TIOP (Dél-Dunántúlon egyedüliként)
 • Szeptember 30. Sajtótájékoztató (Dr. Puskás Imre, Vida Lajos) a Székhelyintézmény udvarán

Október

 • Október 20. Megtörténik a TISZK NSZFI általi regisztrációja (ez feltétele a támogatási szerződés megkötésének)
 • Október 22. „Projektnyitó rendezvény” Tamásiban a Vályi P. Szakképző Iskolai Tagintézmény szervezésében. Igazgatótanácsi köszönet minden közreműködőnek!

November

 • November 05. Részvétel a DASZK (Szekszárd- Palánk) Projektnyitó rendezvényén. (Kapcsolatépítés a környező TISZK-kal)
 • November 12. Projektindító tanácskozás az ESZA részéről (Bp.)
 • November 13-14. Pályaválasztási Börze (Bemutatkozik a Szt. László TISZK)

December

 • December 01. Projektmegvalósítás hivatalos kezdete. Menedzsment, szakértők (intézményvezetők) megbízása. Munkakörnyezet kialakítása, megkezdi munkáját a menedzsment
 • December 10. Szakmai Tanácsadó Testület (SZTT) alakuló ülése (TÁMOP-2.2.3/07/02 projekt bemutatása)
 • December 11. TISZK szintű Iskolaszék alakuló ülése (TÁMOP-2.2.3/07/02 projekt bemutatása)
 • December 20. Szerződéskötés a hivatalos közbeszerzési feladatokat ellátó TriCsók Kft.-vel)

2009.

Január

 • Január 12. Megérkezik az ESZÁ-tól a Támogató Szerződés (TSZ) törzsszövege (sajnos számunkra nem megfelelő konstrukcióval ajánlanak szerződéskötést, válaszlevél megküldése az ESZÁ-nak)
 • Január 28. Részvétel a Közép-dunántúli Minőségfejlesztési (EFQM) Mintaprojekt bemutatón Székesfehérváron
 • Január 29-30. ESZA kezdeményezésre korrekció elvégzése a részletes költségvetésben a támogatási szerződés (TSZ) megkötése érdekében. Módosított (korrigált) költségvetés megküldése az ESZA Kht.-nak.

Február

 • Február 05-06. Pontosítás, adategyeztetés (hiányzó dokumentumok) az ESZA munkatársával a támogatási szerződés (TSZ) megkötése érdekében
 • Február 11. Támogatási szerződéshez (TSZ) ESZA által bekért (ismételten) dokumentumok összeállítása, megküldése az ESZÁ-nak.
 • Február 24. Támogatási Szerződés (TSZ) aláírása Budapesten az ESZA Székházában

Március

 • Március 11. Összegzés elkészítése a Menedzsmentet támogató külső tanácsadásra beérkezett ajánlatokról
 • Március 20. Megtörténik a szerződés megkötése a Menedzsmentet támogató külső tanácsadóval
 • Március 23. Igazgatótanácsi ülés (beszámoló az előző IT óta eltelt időszak tevékenységeiről, intézményvezetők projekt tevékenysége, várható feladatok a közeljövőben. Stratégiai alapdokumentumok elkészítése, közbeszerzés

Április

 • Április 02. Megérkezik az elkülönített TÁMOP számlára a 35% előleg (140.000 000 Ft) (Fontos! Hat hónapon belül (október 2.) kifizetési kérelmet kell benyújtanunk a teljes támogatási keret 10%-ról (40.000 000 Ft)
 • Április 15. Szervezeti Kultúra Fejlesztése Konferencia Szekszárdon a Babits M. Művelődési Házban Részvevők: Szt. László Szakképző Iskola (TISZK) munkavállalói+meghívott vendégek, közel 600 fő. Téma: a TISZK életét meghatározó alapdokumentumok - mint a szervezetfejlesztés alapjai – megismerésének, elfogadásának folyamata. 1. sz. változás bejelentő (VB.) elfogadása (ESZA). Tartalma: sajtómegjelenés, hirdetés tervezett számának felére csökkentése, terjedelem, koncentráltság növelés érdekében
 • Április 27. Bontás, határidőre ajánlat érkezett az Eötvös Pedagógiai Szolgáltatótól a Pedagógiai Szakmai szolgáltatás „csomagra” vonatkozóan

Május

 • Május 11. Igazgatótanácsi ülés (beszámoló az előző IT óta eltelt időszak tevékenységeiről, intézményvezetők projekt tevékenysége, várható feladatok a közeljövőben. Közbeszerzés állása, tárgyalások állása az Eötvössel.
 • Május 22. Második tárgyalás az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató képviselőivel. Megállapodás születik, arról, hogy a tervezett szolgáltatások, valamint a fizetési határidőkre vonatkozóan ütemterv készül, ami a végső ajánlat részét fogja képezni.
 • Május 27. Részvétel az ESZA által szervezett TÁMOP-TIOP Projekttájékoztató napon Budapesten (Főbb témák: PEJ, Kifizetési kérelem, Indikátorok, Monitoring)

Június

 • Június 03. 2. sz. változás bejelentő (VB.) elfogadása (ESZA). Tartalma: projektasszisztens, pénzügyi asszisztens havi bérének „egy szintre hozása”, szakértők számára az elmaradt bérjárulék számfejtése, ezzel a megbízási időintervallum 24 hónapról 19-re csökkent a szakértők esetében A Közbeszerzési Értesítőben megjelenik három közbeszerzési felhívásunk (Digitális iskola, Kommunikáció-nyilvánosság, Rendezvényszervezés) témákban
 • Június 24. Megtörténik a vállalkozási szerződés aláírása az Eötvös Pedagógiai Szolgáltatóval a pedagógiai szakmai szolgáltatásokra vonatkozóan.
 • Június 26. Részvétel a Szt. László Szakképző Iskola (TISZK) László napi jutalmazási ünnepélyén (Szekszárd, Illyés Gy. Főiskolai Kar „A” épület)

Július

 • Július 15. 2. tárgyalás a „Digitális iskola” témakörben az ajánlatot tevő TOP NET TRADE KFT képviselőjével. Mind a műszaki tartalom, mind a szerződéssel kapcsolatos kérdések megtárgyalásra kerültek. A szerződés várható aláírása 2009. augusztus 10.
 • Július 22. Beérkezik a végső ajánlat a TOP NET TRADE KFT-től a „Digitális iskola” témakörben.
 • Július 27. Vállalkozási szerződés, valamint a hozzá tartozó „Részletes teljesítési ütemterv” aláírása a Schöck 2004 Kft. képviselőjével.

Augusztus

 • Augusztus 10. Vállalkozási szerződés aláírása a TOP NET TRADE KFT-vel a „Digitális iskolára” vonatkozóan.
 • Augusztus 17-től Folyamatos egyeztetés az „Eötvös Pedagógiai Szolgáltató” vezetőjével a negyedévre vonatkozó szolgáltatásokra vonatkozóan (menedzsment és pedagógusképzések, tanulmányok)
 • Augusztus 24-től Kapcsolatfelvétel és egyeztetés a TOP NET TRADE KFT munkatársaival a „Digitális iskola” témakörben a „Követelményspecifikációra” vonatkozóan.

Szeptember

 • Szeptember 07. Leszállításra kerül a megrendelt reklámtárgyak és arculati elemek 1. üteme (12 db Roll-up, 4 db különböző zászló)
 • Szeptember 8-10. Első menedzsment csapatépítő tréning (Bikal Kastélyszálló)
 • Szeptember 14. 1. sz. PEJ papíralapú megküldése az ESZÁ-nak
 • Szeptember 17. ESZA helyszíni monitoring
 • Szeptember 30. Részvétel ESZA által szervezett Konzultációs Napon, Budapesten

Október

 • Október 09. Beadásra került (papíralapon) az 1. sz. Kifizetési Kérelem
 • Október 12. Benyújtásra került az 1. sz. PEJ Hiánypótlása
 • Október 13-17. Mi a pálya? Pályaválasztási, beiskolázási börze a Babits M. Művelődési Központban

November

 • November 03. Értesítés az ESZA részéről az 1. sz. KK-ban igényelt támogatási összeg átutalásáról
 • November 05. Vállalkozói Szerződés aláírása a TOLNATÁJ TV-vel és a FERLING Kft-vel (Kommunikáció: Média megjelenés, Honlapfejlesztés)
 • November 10. Értesítés az ESZA részéről az 1. sz. PEJ elfogadásáról Technikai szerződésmódosítás kezdeményezése (ESZA) Indikátorok, Esélyegyenlőségi, Környezeti mutatók vonatkozásában.
 • November 11. „TÁMOP 2.2.3 félúton” felező Konferencia 250 fő részvételével Szekszárdon a Babits Művelődési Házban
 • November 24. ESZA szakmai monitoring (Illés Tímea)
 • November 25. Részvétel az ESZA szakmai tájékoztató napján, Budapesten
 • November 26. Részvétel a Dél-alföldi TISZK Projektindító Rendezvényén, Kalocsán

December

 • December 01. Technikai támogatási szerződésmódosítás megküldése az ESZA-nak
 • December 15. Eredményhirdetés rendezvényszervezés témában (közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltató a TIR SULI Bt.)
 • December 28. Vállalkozói szerződés aláírása a TIR SULI Bt. Képviselőjével (Rendezvényszervezés)

 2010.

Január

 • Január 13. Előzetes tervezési táblázatok (kifizetési kérelem, támogatási szerződés módosítás ütemezése) megküldése az ESZA-nak
 • Január 14. Egyeztetés az EPSZI igazgatójával a pedagógiai szakmai szolgáltatás témakörben elvégzett munkáról, a teljesítés aktuális állapota
 • Január 26-28. Menedzsment tréning (A TISZK menedzsmenten kívül a tréningen részt vettek a megye gazdasági életének szereplői, vállalatvezetők is)

Február

 • Február 10. 2. Kifizetési kérelem (KK) benyújtása
 • Február 12. Konzultáció az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató (EPSZI) igazgatójával. Szolgáltatás aktuális állapotának áttekintése
 • Február 26. Személyes konzultáció a „digitális iskola” témakörben szolgáltatást elnyerő TOP NET TRADE munkatársaival.

Március

 • Március 3. Részvétel Budapesten az ESZA konzultációs napján (Bp. Lurdy-Ház)
 • Március 23. „Szárny és teher a szakképzésben” TÁMOP Konferencia Tamásiban. Meghívott előadók: Környei László, Józsa Tamás, Réti Mónika, több mint 200 résztvevő.
 • Március 25-26. 2. Támogatási szerződés módosítási kérelem összeállítása, megküldése az ESZA-nak.
 • Március 29-30. ESZA által bekért – öt indikátort részletesen bemutató – elektronikus felület feltöltése. (lemorzsolódok, oktatói képzésben résztvevők, menedzsmentképzésben résztvevők, felnőttképzésben résztvevők, előkészítő évfolyamon tanulók)

Április

 • Április 7-9. 2. sz. Támogatási szerződéshez tartozó mellékletek (4. sz. mell., egyéb mellékletek) összeállítása, megküldése az ESZA-nak.
 • Április 12-17. Hollandiai Eindhovenből ROC (TISZK) érkező delegáció fogadása, az ún. „Holland szakképzési modell” megismerése.
 • Április 14-15. 2. sz. PEJ hiánypótlásának összeállítása, megküldése az ESZA-nak.
 • Április 30. Megyei Önkormányzati Közgyűlés. Beszámoló a Szent László TISZK két éves működéséről, a TÁMP 2.2.3, TIOP 3.1.1 projektek állapotáról.

Május

 • Május 11. Szakmai egyeztetés a két legnagyobb szolgáltató igazgatójával TOP NET TRADE, illetve a Eötvös Pedagógiai Szolgáltató.
 • Május 18. Értesítés megérkezése a 2. sz. PEJ elfogadásáról
 • Május 21. Véglegesített, egyeztetett 2. sz. TÁMSZER módosítás megküldése az ESZA-nak.
 • Május 26. Szekszárdi Kistérség északi részén található általános iskolák felkeresése tájékoztató az „Előkészítő évfolyam” indításáról. (Indikátor)
 • Május 27. Szerződés aláírása a könyvvizsgálói feladatokat a TÁMOP 2.2.3 projektben ellátó vállalkozóval.
 • Május 28. Szekszárdi Kistérség déli részén található általános iskolák felkeresése tájékoztató az „Előkészítő évfolyam” indításáról. (Indikátor)

Június

 • Június 1. Bonyhádi Kistérségben található általános iskolák felkeresése tájékoztató az „Előkészítő évfolyam” indításáról. (Indikátor)
 • Június 2. Részvétel az ESZA soron következő tájékoztató rendezvényén, Budapesten
 • Június 3. Paksi Kistérségben található általános iskolák felkeresése tájékoztató az „Előkészítő évfolyam” indításáról. (Indikátor)
 • Június 7. Értesítés a 2. sz. TÁMSZER elfogadásáról (egy indikátort – felnőttképzésben résztvevők száma – sikerült 50%-kal csökkenteni)
 • Június 8. Tamási Kistérségben található általános iskolák felkeresése tájékoztató az „Előkészítő évfolyam” indításáról. (Indikátor)
 • Június 17. 3. sz. kifizetési kérelem (KK) véglegesítése, megküldése az ESZA-nak.
 • Június 21. Volt diákok/hallgatók felmérése „Szakmájukban elhelyezkedők száma” indikátor (1120 db levél kiküldése)
 • Június 28. Szent László Naphoz kapcsolódó rendezvény a Főiskola Aulájában (250 fő meghívott)

Július

 • Július 1. Hatályba lép a 3. sz. Változás-bejelentővel kezdeményezett költségvetési átcsoportosítás
 • Július 6. 3. sz. kifizetési kérelemhez (KK) kapcsolódó hiánypótlás megküldése az ESZA-nak.

Augusztus

 • Augusztus 2. Beadásra került a 4. sz. kifizetési érelem (KK)
 • Augusztus 16. Részvétel Igazgatótanácsi ülésen. Téma: projekt aktuális állapota, pedagógus továbbképzések, Egyéni munkalapok leadása, személycsere a szakértők között (Vékonyné Pancza Ibolyát Farkas Lászlóné váltja a Vendéglátó Tagintézmény igazgatói székében)
 • Augusztus 27. Részvétel a Dunántúli Agrár Szakképző Központ (DASZK) projektzáró rendezvényén, Bikácson

Szeptember

 • Szeptember 1. Részvétel a Megyenapi rendezvényeken Bátaszéken
 • Szeptember 7. Benyújtásra került a 3. sz Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)
 • Szeptember 13. Szakmai egyeztetés a TNT képviselőivel a szolgáltatás állapotáról, digitális iskolához kapcsolódó oktatás ütemezéséről.

Október

 • Október 3. Részvétel ESZA konzultációs napon, Budapesten
 • Október 11. Értesítés a 3. sz. PEJ elfogadásáról
 • Október 12. Helyszíni szakmai monitoring az ESZA részéről
 • Október 20. Részvétel ESZA tájékoztató napon, Budapesten. Kiemelt téma: projektzárás, fenntarthatóság
 • Október 25. ESZA által jóváhagyásra került a 4. sz Változás bejelentés, ami leginkább a költségvetést érinti.
 • Október 29. Aláírásra kerültek a megbízási szerződések a tanulótoborzást végző, illetve a szomszédos TISZK-ek meglátogatását végző szolgáltatókkal (Ferling Kft. TIR-SULI Kft.)

November

 • November 10-30. Tanulótoborzás a TISZK székhelyintézményében és tagintézményeiben.
 • November 15. ESZA helyszíni szemle (időközi ellenőrzés)
 • November 16-17, 23-24 Partnerkapcsolatok építése, szomszédos TISZK-ek meglátogatása. (Baranya, Somogy, Fejér megyékben működő TISZK központok felkeresése)
 • November 26. TÁMOP 2.2.3 projektzáró rendezvény Bonyhádon.
 • November 30. A TÁMOP 2.2.3 projekt fizikai megvalósítása.

Projekt befejezés: a fizikai megvalósítást (november 30.) követő 90. nap. (A záró kifizetési kérelem ZKK és a mellékletét képező záró projekt-előrehaladási jelentés ZPEJ beadására a határidő lejárta előtt három nappal, 2011. február 25-én került sor.)

Projekt lezárás: utolsó projekt fenntartási jelentés benyújtását, és a KSZ általi elfogadást követően, várhatóan 2015 vége vagy 2016 eleje.

 

Belépés, Regisztráció

Elfelejtett jelszó

Keresés

Szavazás

Hogy tetszik az új honlap?

40db Tetszik! Sokkal jobb mint az előző!
12db Jobb mint a régi, de lehetne jobb!
7db A régi jobb volt!
22db Egyáltalán nem tetszik!
 

Program naptár

hátra előre 2018 március

2018-03-01

01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SNW Systems 5.2
Tehetségpont
intranet.szltiszk.hu
NFU

OM azonosító: 200914

TISZK nyilvántartásba vételi szám: RT01-003/2008.

Felnőttképzési akkreditációs szám: 21173-2007

Akkreditációs lajstromszám: AL-1749

Térségi Integrált Szakképző Központ | Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. | E-mail: [email protected]

2321738 látogató tekintette eddig meg az oldalt.